Re-integratie

ADD Arbo draagt een belangrijk steentje bij aan het re-integratieproces, en maakt daar al een begin mee tijdens de eerste weken van het verzuim.

U kunt ADD Arbo ook inschakelen op het moment dat u ziet dat uw werknemer niet meer in uw bedrijf plaatsbaar is.

In dat geval verzorgen wij, samen met Arges Mens & Werk, het volledige traject voor uitplaatsing naar een andere onderneming. Wij kijken naar alles wat u hebt ondernomen om uw werknemer intern een passende plaats geven. Dit wordt door ons gerapporteerd zodat achter af hierover geen misverstanden meer over kunnen zijn bij de werknemer of UWV. Vervolgens wordt een trajectplan geschreven. Daarbij maken wij opleiding, werkervaring, sociale redzaamheid en uiteraard de arbeidsmogelijkheden van de werknemer inzichtelijk.

Onze specialisten reiken mogelijkheden aan waardoor er weer nieuwe perspectieven ontstaan. Zicht op nieuw werk: dat kan voor een werknemer een enorme stimulans zijn om er weer de schouders onder te zetten!

Een 2e spoor traject bestaat uit de volgende onderdelen:

Intake en trajectplan

  • Kennismakingsgesprek met re-integratiespecialist
  • Opstellen plaatsingsplan


Bemiddeling

  • Zoeken naar passende vacatures door re-integratiespecialist
  • Actieve werving door de kandidaat
  • Intensieve begeleiding en bekrachtiging


Plaatsing en nazorg

  • Zorgvuldige begeleiding plaatsingsproces
  • Regelmatig contact tussen de opdrachtgever, de re-integratiespecialist en de nieuwe werkgever (indien gewenst)

Alle betrokkenen zijn gebaat bij een zo kort mogelijke trajectduur. Daarom begint altijd direct met bemiddeling. Ook als de werknemer nog in de fase van probleemverwerking of nadere oriëntatie is. Hierdoor blijft de periode van loondoorbetaling zo beperkt mogelijk.

Is voor de werknemer eenmaal een nieuwe functie gevonden? Dan bied Arges Mens & Werk voor een bepaalde tijd werkplekbegeleiding aan. Wij infomeren en die periode niet alleen de nieuwe werkgever over de wet- en regelgeving, wij kijken ook of de nieuwe functie echt passend is. Zo worden risico’s vermeden en is de kans op een duurzame plaatsing uiteindelijk het grootst.