Exercise Counseling is een begeleidingstraject waarbij de werknemer door een coach wordt gestimuleerd om te werken aan zijn/haar leefstijl (vooral de factoren beweging en voeding) en inzetbaarheid. De coaching is gericht op het zich eigen maken en inpassen van meer bewegingsmomenten in het dagelijkse leven en zoekt aansluiting bij de intrinsieke motivatie van de persoon.

Exercise Counseling is vooral geschikt voor werknemers met:
Weinig lichaamsbeweging: er wordt minder bewogen dan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (30 minuten matig intensief bewegen per dag).
Overgewicht: BMI score tot 30.
Verminderd uithoudingsvermogen/ lage fysieke fitheid.

Doel
Het bewust maken van de eigen leefstijl.
Het stimuleren van een actievere leefstijl.
Het leren inpassen van leefstijlactiviteiten in het algemeen dagelijks leven.
Het leren vasthouden op langere termijn van het verhoogde activiteitenniveau.

Werkwijze
De dienstverlening wordt uitgevoerd door een lifestylecoach/ arbeidsfysiotherapeut gespecialiseerd in Exercise Counseling  met behulp van de techniek motivational interviewing.
Het betreft 6 coachingsgesprekken die gericht zijn op duurzame gedragsverandering:
- Persoonlijke begeleiding via 1:1 gesprekken, via mail en/of telefoon, aansluitend op persoonlijke situatie en wensen.
- vaststellen huidige bewegingspatroon.
- Opstellen plan van aanpak.
- Resultaatmeting.
- 3 tot 6 maanden begeleiding. Verslaglegging op maat naar de cliënt en bedrijfsarts gedurende het traject. Eindverslag bij afsluiting naar de bedrijfsarts.