Werknemers hebben recht op aanvraag second opinion
Een van die wijzigingen in de nieuwe Arbowet is het wettelijk recht van werknemers op een second opinion, als een werknemer het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts.

De second opinion kan alleen gevraagd worden op initiatief van de werknemer en uitsluitend worden verricht door een andere onafhankelijke bedrijfsarts van een andere arbodienst. ADD Arbo heeft hierover afspraken gemaakt met een andere arbodienst

Vraagstelling
Een second opinion kan worden aangevraagd als er onduidelijkheden blijven bestaan over klachten, vragen en oorzaken van gezondheidsproblemen in relatie tot het werk. Het betreft hier arbeidsgeneeskundige vragen.

Procedure
De betrokken werknemer geeft te kennen een second opinion aan te willen vragen. Op basis van de aanvraag wordt een offerte verzonden naar de opdrachtgever/werkgever. Zodra er een akkoord wordt gegeven, wordt de werknemer uitgenodigd bij de andere bedrijfsarts.

Uit de second opinion, uitgevoerd door een ander onafhankelijke bedrijfsarts bij een andere arbodienst, volgt een advies. Dit advies wordt na instemming van de werknemer naar de oorspronkelijke eerste / vaste bedrijfsarts verstuurd. Deze neemt het advies van de second opinion arts tot zich en past zijn eigen advies mogelijk hier op aan. Het is geen vanzelfsprekendheid dat het advies van de second opinion arts in zijn geheel  of gedeeltelijk wordt overgenomen. Tegelijkertijd heeft de werknemer de mogelijkheid om het advies van de second opinion arts niet naar de oorspronkelijke eerste / vaste bedrijfsarts te laten versturen. In dat geval blijft het oorspronkelijk advies op basis waarvan een second opinion werd aangevraagd, staan.

Kosten
De kosten voor de second opinion komen voor de rekening van de werkgever en worden vanzelfsprekend pas in rekening gebracht als er sprake is van een SO-aanvraag. De verwachte tijdsinvestering van een second opinion bedraagt minimaal 4 uur.