Door het inzetten van een verzuimscan wordt het duidelijk of herplaatsing binnen het bedrijf mogelijk is. Met behulp van het advies kan een op maat gesneden Plan Van Aanpak worden geschreven.
Indien er naar de mening van de arts sprake zal zijn van langdurig verzuim is het aan te bevelen een Verzuimscan uit te laten voeren door een arbeidsdeskundige.

Deze zal naar aanleiding van de Probleemanalyse en een gesprek met de werkgever en werknemer, de factoren onderzoeken welke het verzuim in stand houden. Tevens zal worden vastgesteld of cliënt vanuit eerder verzuim valt onder de wet REA of AMBER.

Na de Verzuimscan volgt een advies. Dit advies omvat activiteiten welke zullen leiden tot hervatting, dit kan zowel een traject binnen als buiten de organisatie inhouden (1e en 2e spoor). Gedacht kan worden aan een uitgebreid werkplekonderzoek indien geconstateerd wordt dat de werkplek niet passend is, mediation, behandelingsadvies, tot bemiddeling naar een functie buiten de organisatie.

Het voordeel van een verzuimscan is dat door een objectieve deskundige al in het begin van de verzuimperiode alle reële hervattingopties worden onderzocht en zo bovendien tijdrovende en minder effectieve acties worden voorkomen. Bovendien kunnen werkgever en werknemer bij een eventuele WIA aanvraag bij het UWV aantonen dat hervattingsmogelijkheden binnen de eigen organisatie serieus zijn onderzocht. De Verzuimscan kan zowel inclusief als exclusief een Plan Van Aanpak worden uitgevoerd.