Vitaliteit is meer dan gezond zijn. Het is fysiek, mentaal, emotioneel en zingevend in balans zijn. Het vitaliteitsgesprek is bedoeld voor werknemers met vragen over vitaliteit, leefstijl, werk-privé balans. Het gesprek is een inventarisatie van het vitaliteitsprobleem van de werknemer wat leidt tot gericht advies om tot structurele vitaliteitsverbetering te komen.


Doel
Optimaliseren van vitaliteit en inzetbaarheid door tijdige bewustwording.
Inzicht in het vitaliteitsprobleem en het bevorderen van bewustwording op het gebied van vitaliteit en eigen gedrag.
Het maken van een persoonlijk actieplan: Aan de hand van de bevindingen een plan van aanpak maken (handvatten geven, in beweging brengen). In het persoonlijk actieplan wordt zoveel mogelijk verbinding gemaakt met diensten en activiteiten die binnen Bedrijfszorg beschikbaar zijn.


Werkwijze
De dienstverlening wordt uitgevoerd door vitaliteitstrainer.
De trainer brengt samen met de werknemer de vitaliteit en het energieniveau in kaart. Daarbij wordt altijd gekeken naar privé-, persoons- en werkgebonden factoren. Vooraf vult de werknemer een eerste vitaliteitsscreening in en neemt deze mee naar het gesprek. Als basis voor het gesprek wordt de techniek Motivational Interviewing gebruikt. Het gesprek wordt afgesloten met een terugkoppeling van de bevindingen en een gericht advies en/of een eerste aanzet voor het maken van een plan van aanpak om ‘in beweging’ te komen. Het Vitaliteitsgesprek wordt gevoerd op locatie bij de trainer.


In overleg met de werkgever kunnen andere afspraken worden gemaakt.
De toegangstijd tot de training is maximaal 5 werkdagen.
De dienstverlening wordt ingezet volgens het ADD Arbo protocol Vitaliteitsgesprek.


Voorwaarden
Voor de werknemer geldt de volgende indicatie:
Je wilt je vitaler voelen maar je weet niet goed hoe.
Je hebt last van vermoeidheid.
Je hebt last van stress.
Je wilt verandering aanbrengen in je leefstijl; voeding, beweging, ontspanning, etc.
Je wilt verandering aanbrengen in je werk-privé balans.
Je verliest energie, ervaart onduidelijke klachten, lichte fysieke klachten of vermoeidheid en merkt dat je daardoor niet meer optimaal presteert.
Preventie van een gezondheidskundig probleem.