Indien er sprake is van een conflict, dan kunt u een van onze mediators inschakelen om te begeleiden tot eventuele probeemoplossing.

Soms is verzuim het gevolg van een arbeidsconflict. Naar aanleiding hiervan kunnen er (tijdelijk) cognitieve beperkingen aan de orde zijn, waardoor de werknemer niet of nauwelijks in staat is om goed te kunnen functioneren. Een of meerdere gesprekken tussen de werkgever en werknemer kunnen het probleem wellicht oplossen. Soms is het noodzakelijk dat hier een onafhankelijke derde bij is. Een mediator kan deze rol vervullen. Deze zal de problemen analyseren en de communicatie weer op gang brengen.

Als de communicatie weer op gang is gebracht zullen de uiteindelijke oplossingen van de werkgever en werknemer zelf moeten komen. De mediator is de voorzitter en heeft een sturende en bemiddelende rol tijdens de gesprekken. Eventueel kunnen afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.