Preventie advies

ADDarbo werkt mee aan het voorkomen van verzuim en het beperken van risico’s.

ADDarbo is uw adviseur bij het ontwikkelen van Veiligheidsmanagement Systemen (VMS) op alle organisatorische niveaus.

ADDarbo heeft op dit gebied uitgebreid naar volledig geintegreerde Veiligheids, Gezondheid, Welzijn en MilieuManagement Systemen (VGWMMS). De praktijkervaring van onze adviserus draagt er zorg voor dat werkbare en effectieve oplossingen geimplementeerd worden.

De werkzaamheden kenmerken zich door advies bij het:

  • Opstellen van een aan veiligheid gerelateerde beleidsverklaring
  • Definieren van bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Defenieren van operationele procedures en methoden voor bijzonder taken

Onze adviseurs zijnzeer ervaren in audit programma's van diverse Veiligheids management Systemen en zij assisteren opdrachtgevers bij het ontwikkelen en opzetten van eigen audit systemen welke gericht zijn op specifieke bedrijfsactiviteiten.