Preventie advies

ADD Arbo werkt mee aan het voorkomen van verzuim en het beperken van risico’s.

VCA is een veiligheidsmanagementsysteem dat wordt geïmplementeerd in de petrochemie, infrastructuur, constructie, telecommunicatie etz.

Een van de eisen binnen de VCA standaard is een basis veiligheidsopleiding voor al het operationele personeel dat binnen deze activiteiten werkzaam is. ADD Arbo heeft ruime ervaring met het implementeren van VCA en het verzorgen van deze opleidingen.

Wij begeleiden u op basis van het volgende stappenplan naar het VCA-certificaat:

 1. Quick scan en plan van aanpak
  Door middel van een inventariserend onderzoek op uw bedrijf krijgt u inzicht in de eisen van de VCA en in hoeverre u op dit moment al voldoet aan de eisen. Resultaat van deze quick scan is een plan van aanpak, waarin de verdere activiteiten worden vastgelegd om het VCA-certificaat te behalen. Desgewenst wordt in deze fase ook de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd.
 2. VCA-handboek
  Het VCA-handboek verzorgen wij geheel voor u. Onze consultant bespreekt met u de benodigde procedures, instructies en formulieren en snijdt ze op maat voor uw bedrijf. Ons uitgangspunt hierbij is: zo praktisch mogelijk. De beste procedures passen op 1 A4tje.
 3. Implementatie
  Het in de praktijk brengen van VCA is minstens zo belangrijk als het beschrijven van het VCA-handboek. Onze adviseur is uw coach bij het in de praktijk brengen van het VCA-systeem.
 4. Proefaudit
  Nadat het VCA-systeem is ingevoerd controleert onze adviseur of het systeem goed werkt in de praktijk. Dit is tevens een goede voorbereiding op de certificeringsaudit. Als de proefaudit positief is, wordt de certificerende instantie uitgenodigd voor de VCA-certificering.