Preventie advies

ADDarbo werkt mee aan het voorkomen van verzuim en het beperken van risico’s.

Bijna elk bedrijf is wettelijk verplicht om de veiligheids- en gezondheidsrisico's in kaart te brengen door middel van een RI&E, inclusief een plan van aanpak.

Wat doet ADDarbo voor u?
Wij kunnen u desgewenst helpen bij alle werkzaamheden die bij een RI&E komen kijken.

Bijvoorbeeld bij:

  • uitvoering van een complete, algemene RI&E;
  • verdiepende onderzoeken;
  • advies over de PAGO/PMO;
  • opzetten van bedrijfshulpverlening;
  • begeleiding wanneer u zelf de RI&E wilt uitvoeren;
  • toetsing van de RI&E die u zelf heeft uitgevoerd;
  • ondersteuning keuze branche RI&E;
  • opstellen van het plan van aanpak.

Hoe werkt het?
Bij het opstellen en uitvoeren van de RI&E moet u zich laten bijstaan door een gecertificeerde deskundige of arbodienst. Tenzij u maximaal 25 werknemers in dienst heeft, die meer dan 40 uur per week arbeid verrichten, dan bent u daarvan vrijgesteld. U moet dan wel gebruik maken van een erkend branchemodel, opgenomen in de CAO (zie www.rie.nl). Ook hier kunnen wij u in begeleiden.