Preventie advies

ADD Arbo werkt mee aan het voorkomen van verzuim en het beperken van risico’s.

Bijna elk bedrijf is wettelijk verplicht om de veiligheids- en gezondheidsrisico's in kaart te brengen door middel van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), inclusief een plan van aanpak.

Wat doet ADD Arbo voor u?
Wij kunnen het volledige traject voor u regelen of gedeeltelijk. Wat komt er allemaal bij kijken: 

Hoe werkt het?

Bij het opstellen en uitvoeren van de RI&E moet u zich laten bijstaan door een gecertificeerde deskundige of arbodienst. Tenzij u maximaal 25 werknemers in dienst heeft, die meer dan 40 uur per week arbeid verrichten, dan bent u daarvan vrijgesteld. U moet dan wel gebruik maken van een erkend branchemodel, opgenomen in de CAO (zie www.rie.nl). Ook hier kunnen wij u in begeleiden.