ADD Arbo beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat we u als klant beter kunnen adviseren. Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft ADDarbo een duidelijke klachtenprocedure. We vinden het belangrijk dat uw visie op de klacht gehoord wordt en dat klachten snel worden afgehandeld. Heeft u een klacht?

Klacht indienen
U kunt uw klacht schriftelijk indienen (per post of per e-mail). Ook is het mogelijk uw klacht in te dienen via onze website, www.add-arbo.nl. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij handelen uw klacht vervolgens binnen drie weken af. Wanneer een klacht namens een werkgever of een werknemer wordt ingediend, ontvangen wij ook graag een machtiging die door de persoon die de klacht wil indienen, is ondertekend.

Uw klacht wordt in behandeling genomen
De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris, die voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen ADD Arbo gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeter-acties ADD Arbo aanbrengt. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

Oneens met de uitspraak?
Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van ADD Arbo  te Hendrik-Ido-Ambacht. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.

Uitzonderingen
Drie situaties zijn uitgezonderd van de klachtenprocedure:

Onvrede over een advies van de bedrijfsarts en/of een andere door de bedrijfsarts ingeschakelde deskundige om het werk (gedeeltelijk) te hervatten (de klacht is dan niet ontvankelijk). Hiervoor kunt u een deskundigen-oordeel bij UWV aanvragen of een second opinion bij ons aanvragen (zie second opinion). Een claim betreffende financiële schade die u door toedoen van ADD Arbo meent te hebben opgelopen. U kun in dat geval een aansprakelijkstelling sturen naar de afdeling Juridische zaken van ADD Arbo. 

Vragen of opmerkingen over een factuur. Hiervoor kunt u terecht bij de financiële administratie van ADD Arbo .

ADD Arbo  streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening een rol. Bent u, als werkgever of als werknemer, ontevreden over de dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen.


Contactgegevens

Kantoor H.I. Ambacht: 078 610 44 44
Noordeinde 103
3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht
 
Kantoor Rijswijk: 070 399 35 61
Laan van Vredenoord 33
2289 DA Rijswijk

Email: info@add-arbo.nl

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Klanten login

Openingstijden

  • Maandag 08:30 - 17:00 uur
  • Dinsdag 08:30 - 17:00 uur
  • Woensdag 08:30 - 17:00 uur
  • Donderdag 08:30 - 17:00 uur
  • Vrijdag 08:30 - 17:00 uur