Medische keuringen

Leven en werken: we doen het bij de gratie van onze gezondheid. Daarom springen we zorgvuldig om met ons lichaam. Behalve wijzelf zijn soms ook anderen geïnteresseerd in hoe gezond wij zijn.

De rijbewijskeuring is bedoeld om preventief mogelijke gezondheidsrisicofactoren en lichamelijke afwijkingen te signaleren en hierover te informeren en adviseren.

Hiermee ontstaat een hoger gezondheidsbewustzijn en inzicht in de gezondheidsrisico's op basis van de leefstijl van de automobilist

Doelgroep:

Senioren die op de datum waarop hun rijbewijs verloopt 70 of ouder zijn dienen een medische keuring te ondergaan. Sinds 2005 moet ook iedereen die in het bezit is van een rijbewijs C en/of D (ook jonger dan 70 jaar) bij vernieuwing een medische keuring ondergaan bij een bedrijfs- of arbo-arts. Voor wie jonger is dan 70 jaar, gaat met ingang van 19 januari 2013, de geldigheid van het C/D/E rijbewijs terug van tien naar vijf jaar. Voor chauffeurs van wie dit rijbewijs in 2013 en de volgende 4 jaar verloopt, loont het de moeite om de vernieuwingsdatum te verschuiven. Voor 60-70 jarigen geldt een aparte regeling, zij kunnen het beste bij hun gemeente informeren.

Inhoud:

  • Bezoek aan de arts (bespreking van de medicijnen die meegenomen zijn.)
  • Functieonderzoek: oog- en gehoortest (fluistertest).
  • Lichamelijk onderzoek.
  • Individuele rapportage aan betrokkene.