Medische keuringen

Leven en werken: we doen het bij de gratie van onze gezondheid. Daarom springen we zorgvuldig om met ons lichaam. Behalve wijzelf zijn soms ook anderen geïnteresseerd in hoe gezond wij zijn.

Een alternatief voor de meer uitgebreide PMO’s is de Health Check. Dit is een korte gezondheidscheck die door middel van een aantal relatief eenvoudige metingen inzicht geeft in de gezondheidsstatus.

Doel:
Het doel van de ADD Arbo Health Check is de deelnemer te adviseren hoe een gezonde status kan worden behouden of hoe een ongezonde status kan worden verbeterd. De deelnemer wordt uitgelegd dat in veel gevallen een ongezonde gezondheidsstatus positief kan worden beïnvloed door het consequent doorvoeren van relatief eenvoudige maatregelen. Het gegeven dat de deelnemer zélf invloed kan uitoefenen op de gezondheid op lange termijn, kan motiveren om tot een daadwerkelijke gedragsverandering te komen. In de praktijk zijn vaak meerdere motivatie-verhogende contacten c.q. gesprekken nodig om een gedragsverandering te integreren in het persoonlijke leefpatroon. De Health Check speelt daarbij een belangrijke rol.

Inhoud:

Lifestyle vragen
Biometrie (lengte + gewicht + BMI en buikomvang)
Bloeddruk
Urine (suiker, eiwit, bloed)
Bloedonderzoek (HbA1c, cholesterol, hdl, ratio, asat, alat)
ECG in rust
Spirometrie
Schriftelijke rapportage