Medische keuringen

Leven en werken: we doen het bij de gratie van onze gezondheid. Daarom springen we zorgvuldig om met ons lichaam. Behalve wijzelf zijn soms ook anderen geïnteresseerd in hoe gezond wij zijn.

Werknemers actief in de bodemsanering dienen een bodemsaneringskeuring te ondergaan

Er zijn drie klassen:

 • Klasse A: cabinepersoneel
  Dit zijn mensen die in een overdrukcabine werken met filters en nauwelijks blootgesteld worden aan giftige stoffen en ook geen persoonlijke beschermingsmiddelen hoeven te gebruiken.
 • Klasse B: volgelaatsmasker
  Dit zijn mensen die wel in vervuilde grond werken en persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruiken in de vorm van maskers met filters en beschermende kleding.
 • Klasse C: onafhankelijke lucht

Doelgroep:

Medewerkers die werken in de bodemsanering. Inhoud afhankelijk van klassen.

 • Laboratoriumonderzoek: bloedonderzoek.
 • Biometrisch onderzoek: meten van lengte, gewicht en bloeddruk.
 • Functieonderzoek: oog- en longfunctie.
 • Bezoek van de medewerker of sollicitant aan de arts.
 • Bespreking voorgeschiedenis aan de hand van vragenlijst.
 • ECG in rust: hartfilmpje.
 • Lichamelijk onderzoek.
 • Inspannings-ECG.
 • Individuele terugkoppeling aan de medewerker.

Indien u met perslucht werkt zal er ook een inspannings-ECG verricht worden.