Medische keuringen

Leven en werken: we doen het bij de gratie van onze gezondheid. Daarom springen we zorgvuldig om met ons lichaam. Behalve wijzelf zijn soms ook anderen geïnteresseerd in hoe gezond wij zijn.

Het doel van een PMO is het opsporen van gezondheidseffecten als gevolg van het werk bij (groepen) medewerkers en het signaleren van gezondheidsrisico's van het werk.

Wat is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)?
Er zijn 2 vormen van onderzoek te onderscheiden:

  1. Schriftelijk onderzoek
  2. Fysiek onderzoek

Schriftelijk onderzoek
Bij dit onderzoek vult de medewerker een vragenlijst in. Deze lijst biedt per medewerker informatie over zijn gezondheid in relatie met zijn werk. Vervolgens wordt de lijst door ADD Arbo beoordeeld. Wanneer nader onderzoek gewenst is, krijgt de medewerker een uitnodiging voor het spreekuur van de arts of arbo-adviseur. Aan de hand van de gesignaleerde problemen krijgt hij dan een gesprek en eventueel een gericht lichamelijk onderzoek.

Zo nodig, maar alleen na toestemming van de medewerker, neemt de Arbo-adviseur contact op met de werkgever voor aanpassing van het werk of werkomstandigheden.

Fysiek onderzoek
Het standaard onderzoek bestaat uit metingen van het lichaamsgewicht, lichaamslengte, bloeddruk en hartfrequentie.

Het onderzoek kan voor medewerkers die specifieke gezondheidsrisico's lopen worden aangevuld met een onderzoek van het gehoor, het gezichtvermogen, de longfunctie en het functioneren van het bewegingsapparaat.

Overleg
Er vind zo nodig overleg plaats met de leidinggevende over de door de medewerker aangekaarte problemen. Als dit overleg over individuele medewerkers gaat, dan vindt dit uitsluitend plaats met medeweten en instemming van betrokkenen.

Na afloop van een onderzoek (schriftelijk of fysiek) wordt de medewerker geïnformeerd over de resultaten en krijgt hij zo nodig advies over het verkleinen van de arbeidsrisico's.