Opleidingen & Cursussen

ADD Arbo adviseert, begeleidt en traint bedrijven en instellingen op het gebied van milieu- , kwaliteitszorg en arbeidsomstandigheden.

Als leidinggevende hebt u verantwoordelijkheid voor uw medewerkers. Dat geldt ook als ze ziek zijn of arbeidsongeschikt. Of het nu om aanwezigheid van de medewerker gaat of om verzuim: u bent en blijft eindverantwoordelijk voor de inzetbaarheid van de medewerker.

Ziekteverzuim kan door vele factoren bepaald worden. Met deze cursus leer je praktisch met ziekteverzuim van je medewerkers om te gaan. Als leidinggevende ben je vaak een praktische spil in de gesprekken met je medewerkers die verzuimen. 

In een zeer compleet programma zullen we werkend vanuit het multifactorieel verzuimmodel naar uw eigen praktijksituatie toe gaan. Alle aspecten om een professioneel verzuimgesprek aan te gaan, komen aan de orde. 


Doelgroep
Deze training Verzuimgesprekken voeren is bestemd voor leidinggevenden van teams of afdelingen. 


Programma onderdelen
Centraal in het programma staat het multifactorieel verzuimmodel. Hiermee oefen je jezelf om breed te kijken naar verzuim.
De Wet verbetering Poortwachter wordt behandeld. Dit is de wettelijke basis om regie te voeren in het contact met de zieke werknemer. Praktische do’s en dont’s.
Goed communiceren en samenwerken binnen de organisatie met de bedrijfsarts, afdeling P&O en eventueel andere betrokkenen.
Bepalen van doelen voor de verschillende soorten gesprekken. Een frequent-verzuimgesprek is anders dan een bijstellingsgesprek voor het Plan van Aanpak.
Aanhaken bij of verbeteren van de bedrijfsstrategie inzake ziekteverzuim en re-integratie.
Gespreksvaardigheden trainen in het houden van verzuimgesprekken. Ervaar de invloed van je eigen verbale en non-verbale gedrag in deze gesprekken.


Competenties
Je leert technieken en vaardigheden in de prakrijk om het verzuimgedrag van werknemers positief te kunnen beïnvloeden. Zeker als verzuim wat problematisch wordt is een leidinggevende gebaat bij goede gespreksvaardigheden en kennis van de Wet verbetering Poortwachter.