Opleidingen & Cursussen

ADD Arbo adviseert, begeleidt en traint bedrijven en instellingen op het gebied van milieu- , kwaliteitszorg en arbeidsomstandigheden.

Ieder bedrijf moet zijn BHV hebben geregeld

Eén van de verplichtingen is dat iedere onderneming minimaal één (1) persoon in dienst heeft, die kan aantonen de in het Arbobesluit omschreven opleiding BHV te hebben gevolgd.

Om aan deze eis te kunnen voldoen wordt door ADD Arbo regionaal een adequate opleiding verzorgd. Op diverse locaties in geheel Nederland.

We hebben een één en een twee daagse cursus.