Opleidingen & Cursussen

ADD Arbo adviseert, begeleidt en traint bedrijven en instellingen op het gebied van milieu- , kwaliteitszorg en arbeidsomstandigheden.

Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven binnen hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen.

Wanneer u iemand als preventiemedewerker hebt aangewezen is het vaak nog niet duidelijk wat te doen; dan is deze cursus de ideale oplossing! Het is namelijk een feit dat er vaak een goede functieomschrijving ontbreekt, laat staan er informatie aanwezig is binnen een organisatie. De preventiemedewerker ondersteunt zijn collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zo nodig voorlichting en instructie. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet bijvoorbeeld instemmen met wie de rol als preventiemedewerker op zich neemt, wat zijn positie in de organisatie is, en welke preventietaken hij/zij uitvoert. Daarna begint pas het echte werk voor de preventiemedewerker!

Opleiding – Voor wie?
Onze cursus is bij uitstek geschikt voor de medewerker welke verantwoordelijk is of wordt voor Arbo- en preventietaken binnen uw organisatie. Of wilt u gewoon eerst eens inzicht krijgen in de randvoorwaarden, dan is onze cursus uitermate geschikt. Na het volgen van deze cursusdag kent de cursist de taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker binnen uw organisatie.

Tevens wordt er advies gegeven over een mogelijk vervolgtraject na deze eendaagse cursus. 

Inhoud opleiding

* Rol van de preventiemedewerker
* Taken en verantwoordelijkheden
* Arbo risico’s
* Rol van de Arbodienst
* Verplichtingen vanuit de Arbowet (incl. actuele Arbowet wijzigingen 2017)
* RI&E
* Werkplekadvies en instructie
* Samenwerken als preventiemedewerker
* Motivatie van medewerkers
* Noodplan
* Ongevallen en bijna-ongevallen
* Advies m.b.t. eventueel vervolgtraject

Wilt u uw medewerker ook laten uitblinken in het vak als preventiemedewerker, dan is het volgen van de preventiemedewerker cursus van ADD Arbo een ‘must’!