Re-integratie

ADD Arbo draagt een belangrijk steentje bij aan het re-integratieproces, en maakt daar al een begin mee tijdens de eerste weken van het verzuim.

Wat is re-integratie 3e spoor (derde spoor)?
Wanneer een werknemer 2 jaar arbeidsongeschikt is, dan  volgt de WIA keuring bij het UWV.

Wat is re-integratie 3e spoor (derde spoor)?
Wanneer een werknemer 2 jaar arbeidsongeschikt is, dan  volgt de WIA keuring bij het UWV.

Als het UWV van mening is dat de werknemer nog arbeidsmogelijkheden heeft, dan komt de werknemer in aanmerking voor een WGA uitkering (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).  De kosten voor de WGA uitkering worden gedragen door het UWV of de werkgever in geval deze eigen risicodrager is. Voor het begeleiden van deze werknemer naar passend werk kan een traject worden gestart, een zogenoemd 3e spoor traject .
 
Wanneer kan re-integratie 3e spoor worden ingezet?
Een 3e spoor traject wordt ingezet door het UWV of de werkgever.  Indien de werkgever geen eigen risicodrager is, met andere woorden als de werkgever via het UWV verzekerd is voor de WGA, dan neemt het UWV de verantwoording voor de re-integratie van de werknemer over. Het UWV kan dan een 3e spoor traject inzetten voor de re-integratie van de werkgever.
Als de werkgever niet via het UWV verzekerd is voor de WGA, de werkgever is eigenrisicodrager, dan blijft de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer voor de duur van maximaal 10 jaar. Veel werkgevers kiezen ervoor om eigenrisicodrager WGA te zijn. Werkgevers kunnen ADD Arbo inzetten voor het begeleiden van een 3e spoor traject.
 
Wat levert is re-integratie 3e spoor op?
Het doel van re-integratie 3e spoor is het vinden van passend werk  voor en duurzaam plaatsen van de medewerker die gedeeltelijk arbeidsgeschikt is en een WGA uitkering ontvangt en het beperken van de kosten voor werkgever/UWV.
 
Doel 3e spoor
Als de werkgever Eigen Risico Drager (ERD) is, zal er nog bij het bepalen van de uitkering (WIA) nog sprake zijn van 10 jaar verantwoordelijkheid voor de re-integratie. Daarnaast zijn alle werkgevers gehouden aan het betalen van de uitkeringslast. Het gaat in deze gevallen om veel geld.
 
ADD Arbo zet zich maximaal in om bij de (ex) werknemer het beste uit zichzelf te halen en de schadelast voor de werkgever te beperken en daarmee de kosten te reduceren.
 
Uitvoering 3e spoor
Bij het vaststellen van de uitkering en het afgeven van de beschikking is de eerste stap naar duidelijkheid gezet. We beginnen daarom met het controleren van deze beschikking en het bespreken van de consequenties voor werknemer en werkgever.
 
Er wordt opnieuw een plan van aanpak opgesteld, maar nu  met inzicht in de schadelast, het arbeidsongeschiktheidspercentage en de restverdiencapaciteit. Het plan van aanpak is gericht op het optimaliseren van de benutbare mogelijkheden van de werknemer, bijvoorbeeld door de inzet van interventies.
 
Waar nodig schakelen we daarbij een specialist uit ons netwerk in. Denk daarbij aan een psycholoog, arbeidsdeskundige, budgetcoach of fysiotherapeut.
 
In het plan van aanpak wordt de Wet Verbetering Poortwachter periode (1e en 2e spoor) geëvalueerd en  opnieuw bepaald welke kansen er zijn op de arbeidsmarkt.
 
Met onze succesvolle methodiek wordt een passende baan gerealiseerd om de restverdiencapaciteit te benutten. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de beschikbare voorzieningen.