Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding is gericht op het terugdringen van ziekteverzuim. ADD Arbo zorgt voor grip op uw verzuim.

Zodra een medewerker langer dan 6 weken ziek is, dan moet er voor de 8e ziekteweek een plan van aanpak worden opgesteld en is het wettelijk verplicht om een casemanager aan te wijzen.

ADD Arbo kan de rol van casemanager van u overnemen.

De activiteiten van de casemanager bevatten:

  • Het beheer en onderhoud van het werkgeversdeel van het re-integratiedossier zoals het opstellen plan van aanpak en eventuele bijstellingen, opstellen van de eerstejaarsevaluatie, periodiek evalueren van de gemaakte re-integratieafspraken en vast leggen in het dossier en het opstellen van het niet medisch re-integratieverslag bij verzuim ziek uit dienst of bij WIA uitkering aanvraag.
  • Monitoren van ingezette interventies en het nagaan of wettelijke subsidies verkregen kunnen worden, of dat andere partijen willen/moeten meefinancieren. Het aanvragen van subsidies rond preventie en verzuim bij het UWV. Het verhalen van kosten bij verzekeraars.
  • Indien een medewerker niet actief meewerkt aan herstel en re-integratie adviseren over de staking van de loondoorbetaling en voorkomende ontslagaanvragen;

Activiteiten van de casemanager specifiek ten behoeve van de medewerker:

  • Adviseren van de medewerker rond een case (stimuleren van een actieve rol van de medewerker);
  • Informeren van de medewerker over de gevolgen van onvoldoende actieve bijdrage aan herstel en re-integratie;
  • Voorlichting over financiële gevolgen van voortdurende arbeidsongeschiktheid.