Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding is gericht op het terugdringen van ziekteverzuim. ADD Arbo zorgt voor grip op uw verzuim.

U kunt met ADD Arbo ook het verzuim onder eigen regie voeren. Wij ondersteunen u daar waar u behoefte heeft.

Wij leveren de bedrijfsartsen of faciliteren u met de mogelijkheid om losse verrichtingen af te nemen zoals een verzuimconsult of het opstellen van een probleemanalyse. Ook kunnen wij u faciliteren in diverse verzuim software pakketen die via internet zijn te benaderen. Eigen regie modellen vallen onder de "Maatwerkregeling" van artikel 14 van de Arbo-wet waaraan strenge voorwaarden worden gesteld. De werkgever is verplicht een overeenstemming bereiken met de OR of Personeelsvertegenwoordiging.

Wordt geen overeenstemming bereikt of is er geen OR of Personeelsvertegenwoordiging, dan wordt er niet voldaan aan de voorwaarden en is de vangnetregeling van toepassing. De vangnetregeling wil zeggen dat de organisatie aangesloten dient te zijn bij een gecertificeerde arbodienst. Via ons kan u in beide gevallen een eigen regie model inzetten met als vangnet dat u terug kan vallen op onze expertise zoals de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, veiligheidskundige, arbeidshygienist en arbeids en organisatiedeskundige.

Hoe zet u een eigen regie model op?:
We zetten samen met u een verzuimprotocol op. In dit protocol is opgenomen wie de casemanager is op welke manier verzuim wordt begeleid en in welk systeem. Wij kunnen op uurbasis een bedrijfsarts inzetten of u maakt de keuze om op verrichtingenbasis gebruik te maken van de inzet van de bedrijfsarts. Vanuit het door ons gefaciliteerde verzuimsysteem is het mogelijk om te boeken bij een bedrijfsarts in Nedeland op meer dan 50 spreekuurlocaties.