Taakdelegatie door bedrijfsarts

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert werkgevers strenger op het naleven van de regels rondom een ziekmelding.

Als werkgever mag u aan uw werknemer de volgende vragen stellen bij of tijdens een ziekmelding
- Wat is het telefoonnummer en verpleegadres?
- Wat is de vermoedelijke duur van het verzuim?
- Wat zijn de lopende afspraken en werkzaamheden?
- Val jij als werknemer onder één van de vangnetbepalingen van de Ziektewet?
- Houdt de ziekte verband met een arbeidsongeval?
- Is er sprake van een verkeersongeval, waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is?
- Wat zijn je arbeidsmogelijkheden?

U mag als werkgever niet informeren naar de medische achtergrond van het verzuim van uw werknemer. De verzuimconsulenten en artsen van ADD Arbo mogen dit wél! Dit is uniek aangezien de stafarts een aantal taken aan hen heeft gedelegeerd (verlengde armconstructie). Op die manier wordt sneller en efficiënter de daadwerkelijke oorzaak van het verzuim duidelijk.

De stafarts van ADD Arbo heeft een aantal hun medische taken gedelegeerd aan het medisch secretariaat, arbo-verpleegkundigen/verzuimconsulenten en Arbo-artsen. Dit heet de zogenaamde taakdelegatie. Het doel is de stafarts te ontlasten in zijn takenpakket. De stafarts behoudt altijd de persoonlijke eindverantwoordelijkheid voor het werk van het medisch secretariaat, arbo-verpleegkundigen/verzuimconsulenten en Arbo-artsen in het kader van de verzuimbegeleiding. Onze gedelegeerde arbo-verpleegkundigen/verzuimconsulenten en Arbo-artsen kunnen overleg voeren over zieke werknemers met de stafarts. Vanwege de inzage die de gedelegeerde het medisch secretariaat, arbo-verpleegkundigen/verzuimconsulenten en Arbo-artsen hebben in medische gegevens van deze zieke werknemers, vallen deze onder de verlengde armconstructie ten aanzien van het medisch beroepsgeheim. Hiervoor is een protocol opgesteld.