Interventies

Interventies van ADD Arbo zorgen ervoor dat uw medewerkers snel weer volledig inzetbaar zijn.

De arbeidsdeskundige van ADD Arbo is een specialist die de vertaling kan maken van een door een medicus vastgestelde belastbaarheid naar taken, functies en beroepen op de actuele arbeidsmarkt.

De arbeidsdeskundige van ADD Arbo kent verzekeringsgeneeskundige protocollen, wet- en regelgeving inzake sociale zekerheid en arbeidsrecht, technische hulpmiddelen en heeft een grondige kennis van functieanalyse en de arbeidsmarkt.

Waarom arbeidsdeskundig onderzoek?
Arbeidsdeskundig onderzoek biedt belangrijke ondersteuning zodra een arbeidsongeschikte werknemer weer (gedeeltelijk) kan werken. Dit onderzoek gaat meestal vooraf aan re-integratie, maar is ook in te zetten om te toetsen of het nieuwe werk passend is. Het maakt duidelijk welke mogelijkheden er zijn om de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer binnen of buiten de eigen organisatie te herplaatsen. Bij een gerichte arbeidsdeskundige beoordeling onderzoekt de arbeidsdeskundige de arbeidsmogelijkheden voor een vooraf aangewezen functie. Bij een brede arbeidsdeskundige beoordeling onderzoekt de arbeidsdeskundige de arbeidsmogelijkheden in termen van mogelijk geschikte functies.

Wanneer arbeidsdeskundig onderzoek?
Arbeidsdeskundig onderzoek is zinvol wanneer de werknemer door ziekte/arbeidsongeschiktheid niet meer (volledig) kan functioneren en onduidelijk is of de huidige functie nog passend is of dat er ander passend werk binnen of buiten de organisatie is. Ook kan onderzocht worden of inzet van aanpassingen en voorzieningen noodzakelijk is.

Waaruit bestaat het onderzoek?
Centraal staat de match tussen de mogelijkheden en belastbaarheid van de cliënt en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Er is sprake van passend werk wanneer belastbaarheid en werkbelasting matchen.